V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o zásadách, podle kterých zpracováváme vaše osobní údaje a analyzujeme některé aspekty chování návštěvníků našich webových stránek. Dále bychom Vás rádi chtěli informovat o Vašich právech s tímto souvisejících.

Ochrana Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí je pro nás skutečně důležitá, proto s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy dbáme o jejich náležitou ochranu.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je správcem osobních údajů?

LOKENZI s.r.o.
IČ: 06286470
Česká 1124/33, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Odpovědný vedoucí: Denis Panagopulos

Kontaktní údaje

Kontakt pro dotazy na tel. čísle +420 601 307 009 nebo na e-mailu info@ubytovani-u-areny.cz.

1. Vymezení pojmů

1.1. Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);

1.2. Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „údaje“);

1.3. Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky pro zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je výše uvedená společnost (dále jen „Správce“);

1.4. Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“ či „obchodní partner“);

1.5. Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.penzionmoon.cz ;

1.6. Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

1.7. Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních kategorií osobních údajů zákazníka zpracovávaných pro určitý účel;

1.8. Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů. 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

2.1. Správce a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

a) identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;

b) elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;

c) jiné elektronické údaje: IP adresa zpracovávaná pomocí tzv. cookies;

d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;

e) další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři, či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

3. Odkud pocházejí osobní údaje?

3.1. Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našich služeb, registraci uživatelského účtu, komunikaci s námi. Typicky jde o:

a) identifikační a adresní údaje;

b) elektronické kontaktní údaje;

c) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.

3.2. A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:

jiné elektronické údaje:

• informace o používaném cookies,

• webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;

• IP adresa;

• datum přístupu a doba přístupu;

• vyhledávací dotazy;

• kód odpovědi http a https;

• přenášené skupiny dat;

• údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

4. Účely zpracování

4.1. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

a) Uzavření smlouvy a plnění smluvního vztahu

Účel: Na základě smlouvy s námi máte nárok na objednané služby. Naproti tomu my máme nárok na zaplacení sjednané ceny. Abychom mohli splnit svou část a zkontrolovat splnění Vaší části závazku, potřebujeme zpracovávat Vaše identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (např. číslo účtu).

Doba uložení: : Doba uložení údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi.

b) Správa zákaznických účtů

Účel: Zákazníci se mohou na našich webových stránkách registrovat spravovat svá osobní nastavení. Pro tento účel musíme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, jméno, příjmení a uživatelské jméno. Tyto údaje pak slouží pro jednodušší objednání našich služeb.

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána po dobu právní působnosti Správce. Případné smazání proběhne po nepřihlášení se do zákaznického účtu po dobu delší než 3 let.

c) Navázání komunikace se zákazníky, posouzení úrovně jejich spokojenosti, zveřejňování hodnocení, řešení podnětů, stížností a reklamací.

Účel: Vaše údaje používáme ke správě vašich dotazů, doporučení sortimentu, vyřizování podnětů, stížností s naší zákaznickou podporou.

Vaše údaje používáme i pro to, abychom Vás oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na případné změny objednávky (neuhrazení sjednané částky, změna pokoje, termínu apod.). V případě, že nedokončíte svoji objednávku, můžeme Vám poslat e-mail či SMS s připomenutím, že jste tuto objednávku nedokončili. Věříme, že jde o užitečnou službu, protože díky ní můžete pokračovat v započaté objednávce a nemusíte znovu zadávat celou objednávku znovu.

Dále Vaše údaje zpracováváme také v případech uplatňování Vašich práv z vadného plnění a při výkonu Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Doba uložení: Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho skončení.

d) Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb

Účel: Našim zákazníkům a těm, kteří s tím vyjádřili souhlas, pravidelně prostřednictvím emailu zasíláme novinky o našich službách. Tato obchodní sdělení můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém e-mailu.

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu či skončení oprávněného zájmu budeme považovat, pokud po dobu 5 let neotevřete naše obchodní sdělení.

e) Provádění přímého marketingu a vytváření individualizovaného obsahu a reklamy.

Účel: Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše webové stránky či služby projevili zájem. Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá, a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům. Na základě historie Vašich objednávek, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na našich webových stránkách a na webových stránkách a aplikacích třetích stran (včetně sociálních sítí) zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Navíc jsme oprávněni uložit další osobní údaje o Vás za dodržování zákonných ustanovení pro vlastní marketingové účely. Dále bychom Vás chtěli ujistit, že nedochází k přenosu uložených údajů na třetí strany. Veškeré údaje jsou anonymizovány a pseudonymizovány pro tyto partnery, kteří nám s tímto způsobem reklam pomáhají. Jedná se zejména o cookies. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies.

f) Zlepšování kvality našich služeb, analýza návštěvnosti našich webových stránek a sledování vašeho chování na těchto stránkách.

Účel: Vždy se snažíme o zlepšování kvality našich služeb. K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby apod.

V souvislosti s procházením našich webových stránek dále zpracováváme informace o návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na naše webové stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje nám pomáhají identifikovat hůře přístupná či méně srozumitelná místa našich webových stránek. Tyto údaje sbíráme proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro Vás uživatelsky přívětivý a abychom rozvíjeli služby, o které máte evidentní zájem. Na základě těchto informací naše webové stránky pravidelně vylepšujeme.

Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.

g) Účetní a daňové účely

Účel: Vaše osobní údaje musíme zpracovávat též proto, že nám to ukládá příslušná účetní a daňová legislativa.

Právní základ: S těmito osobními údaji zacházíme převážně za účely plnění uzavřené smlouvy. Plnění smluvních povinností nastává typicky v případě, kdy na základě uzavřené smlouvy musíme evidovat v rámci účetnictví faktury nebo jiné daňové doklady podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Doba uložení: Po dobu stanovenou právními předpisy, zejména Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

5. S kým jsou osobní údaje sdíleny?

5.1. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především našemu personálu, který tyto údaje potřebuje pro to, aby Vám mohli poskytovat naše služby.

5.2. Kromě našeho personálu musíme Vaše osobní údaje předávat různým obchodním partnerům, jenž umožňují fungování Správce a pomáhají nám poskytovat Vám kvalitnější, přesnější a celkově specifičtější obsah a služby. Zpracovatelům, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme, velmi pečlivě vybíráme. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jinému jejich zneužití.

5.3. Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů:

a) Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí

c) Partneři, kteří nám poskytují své služby, kteří pro nás zajišťují technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme

• poskytovatelé účetního a daňového poradenství,

• poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,

• poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek, 

• poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),

• poskytovatelé právních služeb, advokáti,

d) Orgány veřejné správy

6. Jaká jsou práva subjektů údajů?

6.1. Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

a) Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě našich administrativních nákladů.

b) Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické možnosti.

c) Právo na výmaz

V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely (zejména z nutných legislativních předpisů), pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás v určitých případech požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

e) Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů v případě předchozího uděleného souhlasu. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

f) Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

g) Právo kdykoliv odvolat souhlas

Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

h) Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

i) Právo podat stížnost u Dozorového úřadu

V neposlední řadě máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

7. Cookies

7.1. Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Správce používá soubory cookies pro mnoho účelů jako jsou:

a) zajištění fungování základních funkcí Webu,

b) uložení preferovaného jazyka,

c) analýza návštěvnosti s cílem vylepšování Webu,

d) marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Zásady zpracování osobních údajů byly schváleny jednatelem společnosti dne 07.06.2024.
8.2. Naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách.